xoma-4
xoma-3
xoma-2
xoma-1

ΕΔΑΦΟΣ

Το κύριο βήμα για την σωστή εικόνα για οποιαδήποτε καλλιέργεια είναι η ανάλυση του εδάφους. Είναι σημαντική γιατί δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν για την ποιότητα του εδάφους και τις ανάγκες για βελτίωση του ανάλογα με την καλλιέργεια.

Η βασική εδαφολογική ανάλυση συμπεριλαμβάνει:

Το pH του εδάφους είναι μονάδα μέτρησης της οξύτητας ή αλκαλικότητας του εδάφους. Το pΗ επιδρά στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών, στις χημικές ιδιότητες, στην καταλληλότητα του εδάφους για συγκεκριμένες καλλιέργειες και στον καθορισμό της ανάγκης για ασβέστωση.
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα μας υποδεικνύει αν ένα έδαφος περιέχει μεγάλη ποσότητα αλάτων ή όχι. Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα δημιουργούν προβλήματα καθώς δυσκολεύουν την απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων από το φυτό και έτσι παρουσιάζεται πρόβλημα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. Αντίθετα η χαμηλή αγωγιμότητα είναι η επιθυμητή, καθώς ωφελεί την αφομοιωσιμότητα του νερού και των θρεπτικών στοιχείων.
Άζωτο
Το άζωτο αποτελεί το κυριότερο θρεπτικό στοιχειο για τον ελεγχο της βλαστησης και της καρποφοριας των δενδρων καθώς έχει βασική συμμετοχή στη φωτοσύνθεση και σε άλλες απαραίτητες βιολογικές διεργασίες των φυτών για τη δημιουργία πρωτεϊνών, βιταμινών και νουκλεϊκών οξέων.
Φώσφορος
Ο φώσφορος είναι ένα από τα κύρια θρεπτικα στοιχεία για την γεωργική παραγωγή και ο λόγος είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
Κάλιο
Το κάλιο είναι και αυτό ένα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία γιατί συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες του φυτού, καθώς συμβάλλει και στην αύξηση αντοχής του φυτού στις διάφορες ασθένειες. Το κάλιο είναι απαραίτητο για τα φυτά και αποτελεί βασικό συστατικό για να έχουμε ποιοτικούς καρπούς καρπούς με ωραίο χρώμα και πλούσια γεύση.
Μαγνήσιο
Το μαγνήσιο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να έχουν τα φυτά μας υγιές και καταπράσινο φύλλωμα, καθώς έχει σημαντικό ρόλο σε βασικές λειτουργίες των φυτών, όπως η φωτοσύνθεση.
Ασβέστιο
O βασικός ρόλος του ασβεστίου είναι να εξασφαλίσει τη δημιουργία ισχυρών κυτταρικών τοιχωμάτων στα φυτά. Παράλληλα, βοηθά τις καλλιέργειες να έχουν καλή ανάπτυξη και ποιοτική παραγωγή.
Ιχνοστοιχεία είναι τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν ανάγκη τα φυτά σε μικρές ποσότητες και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση υγιούς φυλλώματος, στην ανθοφορία και την ποιοτική παραγωγή. Τα ιχνοστοιχεία είναι σίδηρος, χαλκός, μαγγάνιο, ψευδάργυρος και βόριο.
Η μηχανική σύσταση των εδαφών μας πληροφορεί για τις φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως η ικανότητα συγκράτησης νερού, ο αερισμός του εδάφους, η τάση για συσσωμάτωση, και η ικανότητα ιοντοανταλλαγής. Αυτές είναι ιδιότητες εξαρτώνται από την κατανομή του μεγέθους των κόκκων στο έδαφος που διέρχονται από κόσκινο διαμέτρου οπών 2mm. Η κατάταξη των κόκκων διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες την άμμο, την ιλύ και την άργιλο. Η αναλογία αυτών δείχνει την μηχανική σύσταση του εδάφους.
Η οργανική ουσία του εδάφους έχει να κάνει με τα οργανικά συστατικά του εδάφους, τα οποία περιλαμβάνουν οποιοδήποτε φυτικό ή ζωικό υπόλειμμα το οποίο επιστρέφει ή παραμένει στο έδαφος και υπόκειται σε διεργασίες αποικοδόμησης. Είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά του εδάφους διότι επηρεάζει την ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών συστατικών, τη δομή, τη διηθητική ικανότητα, τη βιοποικιλότητα του εδάφους, το πορώδες, καθώς και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών.
Η παρουσία ανθρακικού ασβεστίου κυρίως στα ασβεστούχα εδάφη επηρεάζει σημαντικά τις χημικές και τις φυσικές ιδιότητες, καθώς και τη γονιμότητα τους. Το ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι το ανθρακικό ασβέστιο που είναι σε λεπτό διαμερισμό και η μέτρηση αυτού μας δίνει το ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου που είναι υπεύθυνο για τις επιπτώσεις του ανθρακικού στην απόδοση των καλλιεργειών και σε φυσιολογικές ανωμαλίες.
Για δέντρα και αμπέλια η καταλληλότερη περίοδος για έλεγχο του εδάφους είναι πριν τη χειμωνιάτικη λίπανση.
Ο σωστός σχεδιασμός της δειγματοληψίας είναι απαραίτητος γιατί συμβάλλει σε έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο πρόγραμμα λιπαντικής αγωγής (ο ορθός τύπος λιπάσματος, στη σωστή αναλογία, στο κατάλληλο χρόνο για τις ανάγκες της καλλιέργειας, και το σωστό σημείο).
Οταν πρόκειται για εγκατάσταση νέας καλλιέργειας προτείνεται να γίνεται ανάλυση του εδάφους σε 3 βάθη, 0-30, 30-60 & 60-90 εκατοστά. Για ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες τα προτεινόμενα βάθη είναι 0-30 & 30-60 εκατοστά.
Για τη δειγματοληψία εδάφους χρειάζεται ένα φτυάρι και ένας καθαρός κούβας ή σακούλα. Από δεκαπέντε διαφορετικά σημεία σε νοητό ζικ ζακ, στο ανάλογο βάθος, κάνετε συλλογή του χώματος σε μια σακούλα, πολύ καλό ανακάτεμα και αποστολή στο εργαστήριο ενός κιλού. Επισημαίνεται ότι αφορά για έκταση 5-10 στρέμματα, αν το χωράφι είναι μεγαλύτερης έκτασης χρειάζεται να αποστείλλουν στο εργαστήριο περισσοτερα απο ένα δείγματα.
Εάν σε ένα χωράφι η καλλιέργεια ή λίπανση ή η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο δεν έχουν εφαρμοστεί ομοιόμορφα, τότε θα πρέπει να ληφθεί ξεχωριστό δείγμα από κάθε περιοχή διαχείρισης. Εάν οι εδαφολογικές περιοχές μέσα σε ένα χωράφι έχουν διαφορετική εμφάνιση π.χ κλίση, αποστράγγιση, χρώμα ή υφή, τότε κάθε περιοχή πρέπει να δειγματοληψείται ξεχωριστά.
Η ιδανική περίοδος δειγματοληψίας είναι τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη φύτευση της καλλιέργειας ή την εφαρμογή των λιπασμάτων.

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση είναι χημική ανάλυση φύλλων, από την οποία προσδιορίζεται η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, για να εκτιμηθεί η θρεπτική κατάσταση του φυτού. Από τα αποτελέσματα του φυλλοδιαγνωστικού ελέγχου εκτιμάται η ικανότητα του φυτού να προσλάβει θρεπτικά στοιχεία. Κύρια πλεονεκτήματα του ελέγχου είναι η αξιολόγηση της λίπανσης και η πρόληψη τροφοπενιών. Σε συνδυασμό με την ανάλυση εδάφους , παρέχεται πλήρης εικόνα της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών, και διευκολύνεται η διάγνωση για τον εντοπισμό του προβλήματος.

Η βασική φυλλοδιαγνωστική ανάλυση συμπεριλαμβάνει:

Άζωτο (N), Φώσφορος (P), Κάλιο (K), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Σίδηρος (Fe), Χαλκός (Cu), Μαγγάνιο (Mn), Ψευδάργυρος (Zn), Βόριο (B)

filla
Η κατάλληλη περίοδος εξαρτάται από το φυτό, Για ελιές είναι τους χειμωνιάτικους και τους ανοιξιάτικους μήνες, ενώ για εσπεριδοειδη Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, για τα υπόλοιπα φυτά είναι Ιούλιο και Αύγουστο.

Για τον φυλλοδιαγνωστικό έλεγχο κόβονται υγιή μέσης ηλικίας φύλλα, 50 στο σύνολο ανά 3 στρέμματα. Αποφεύγεται η συλλογή φύλλων όταν αυτά έχουν πρόσφατα λιπανθεί και όταν τα φυτά βρίσκονται υπό αντίξοες συνθήκες. Τυλίγετε τα φύλλα που έχετε συλλέξει σε χαρτί (π.χ εφημερίδα, χαρτί κουζίνας) και τα στέλνετε το συντομότερο δυνατό για ανάλυση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εργαστήριο μας.

Επικοινωνία

Ωράριο

Δευ - Παρ :

Σαβ - Κυρ :

8:00 - 16:00

Κλειστά

Ακολουθήστε μας

MADE WITH ❤ BY AK DESIGN